x
Tương lai trong tầm tay

Quyền hạn và trách nhiệm của lotusviet.vn

1.Quyền hạn

    Lotusviet.vn sẽ tiến hành cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho các thành viên tham gia Lotusviet.vn sau khi thành viên hoàn thành thủ tục đăng ký kê khai trực tuyến các thông tin cá nhân và điều kiện bắt buộc của Lotusviet.vn nêu ra.

   Trong trường hợp có cơ sở chứng minh thành viên cung cấp các thông tin cho Lotusviet.vn không chính xác, không đầy đủ, sai lệch, hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam, thì Lotusviet.vn có quyền từ chối, ngưng sử dụng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
    Lotusviet.vn có quyền chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả dịch vụ của thành viên và thông báo cho thành viên biết trước ít nhất một (01) tháng nếu thành viên vi phạm các Quy chế của Lotusviet.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Lotusviet.vn.
    Lotusviet.vn sẽ xem xét và chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động và trao đổi thông tin trên Lotusviet.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục sử dụng dịch của Lotusviet.vn, thì thành viên phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Lotusviet.vn
    Lotusviet.vn yêu cầu các thương nhân tham gia dịch vụ trên Lotusviet.vn phải cung cấp đầy đủ, chính xác và chịu trách nhiệm pháp lý về các thông tin liên quan.
    Lotusviet.vn có quyền giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Lotusviet.vn theo quy định của pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ của Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Công ty CP Phần Mềm Sen Việt. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng, phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu nêu trên.

2.Trách nhiệm

Bảo đảm an toàn giao dịch

Đảm bảo an toàn thanh toán: Lotusviet.vn sử dụng các dịch vụ, hệ thống thanh toán tích hợp với nhiều tính năng thông minh, chế độ bảo mật cao để đảm bảo thông tin cá nhân và đảm bảo an toàn thanh toán của thành viên tham gia Lotusviet.vn. Lotusviet.vn sẽ không tính tiền cho đến khi việc đặt hàng được hoàn tất.

    Đảm bảo an toàn đặt hàng: Những lệnh đặt hàng được xác nhận thông qua hệ thống website Lotusviet.vn giờ đây còn được hỗ trợ với cam kết bảo đảm đặt hàng của Lotusviet.vn. Lotusviet.vn cam kết thành viên nhận được đúng sản phẩm, dịch vụ mà thành viên đã đặt hàng trên Sàn giao dịch điện tử Lotusviet.vn.

Bảo mật thông tin

    Lotusviet.vn có trách nhiệm lưu giữ và bảo mật thông tin đăng ký của thương nhân hoặc thông tin cá nhân của các thành viên ngay từ ngày thương nhân hoặc thành viên đăng ký tham gia lotusviet.vn và thường xuyên cập nhật các thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan đến bí mật kinh doanh của thương nhân và thông tin cá nhân. Lotusviet.vn không được tiết lộ, chuyển nhượng, cho thuê hoặc bán các thông tin liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc thông tin cá nhân của thành viên khi chưa được sự đồng ý của các bên liên quan, trừ trường hợp khi có yêu cầu cuả Cơ quan pháp luật.

    Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch,… của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên lotusviet.vn.

Lotusviet.vn cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Lotusviet.vn và khắc phục các sự cố như: lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động về thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên những sự cố trên xảy ra nằm ngoài tầm kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Lotusviet.vn không chịu trách nhiệm liên đới.

Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật của Lotusviet.vn

Lotusviet.vn cam kết nỗ lực đảm bảo an toàn và ổn định cho toàn bộ hệ thống kỹ thuật để thành viên yên tâm và tin tưởng sử dụng dịch vụ của Lotusviet.vn. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm, hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể sử dụng dịch vụ của Lotusviet.vn, Thành viên thông báo kịp thời cho Lotusviet.vn. Lotusviet.vn sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất để tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Lotusviet.vn.

Lotusviet.vn không giải quyêt khiếu nại, thông báo của thành viên trong trường hợp lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác không do Lotusviet.vn gây ra.