x
Tương lai trong tầm tay

Sao Nam Group

Giới thiệu công ty

Sao Nam Group
Một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp thiết bị tin học, điện tử, máy văn phòng và dịch vụ cho thuê thiết bị.

Nhu cầu ứng dụng

  • Phần mềm kế toán quản lí giá thành chuyên ngành cung cấp thiết bị văn phòng.
  • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

  • In hóa đơn từ phần mềm.
  • Quản lí doanh số theo nhân viên bán hàng.
  • Quản lí công nợ phải thu theo nhân viên bán hàng.

Yêu cầu kỹ thuật

  • Chạy trên nền tảng Windows.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn