x
Tương lai trong tầm tay

Phần mềm

Phần mềm Sen Việt xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ .Net hiện đại và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MS SQL Server nổi tiếng của Microsoft giúp an toàn hơn, bảo mật hơn.

Hiện nay LotusViet đã xây dựng phát triển thành công các loại phần mềm như Kế toán xây dựng, Kế toán sản xuất, Kế toán thương mại, Quản lý chuỗi bán hàng lẻ... Năm 2015 LotusViet đã cho ra ứng dụng kế toán online SenBooks giúp doanh nghiệp và cá nhân thuận tiện hơn trong công việc của mình.