x
Tương lai trong tầm tay

Nhà hàng Đại Hỷ

Giới thiệu công ty

TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI ĐẠI HỶ PALACE

Trên 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ẩm thực và tổ chức tiệc.

Nhu cầu ứng dụng

  • Phần mềm kế toán quản lí giá thành chuyên ngành nhà hàng tiệc cưới.
  • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

  • Tập hợp chi phí và tính giá thành từng món ăn theo định mức.
  • Xử vấn đề lệch kho giữa sổ sách và thực tế.
  • Cập nhật kiểm kê kho và tự động xuất nhập chênh lệch nếu có.
  • Hệ thống căn cứ vào xuất bán từ đó tự động tạo chứng từ xuất nguyên vật liệu cần thiết căn cứ vào bảng định mức khai báo sẵn.
  • Hệ thống căn cứ vào xuất để tự động tạo chứng từ nhập kho thành phẩm.
  • Báo cáo tổng hợp giá thành từng món ăn.
  • Báo cáo chi tiết các yếu tố giá thành của từng món ăn.

Yêu cầu kỹ thuật

  • Chạy trên nền tảng Windows.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn