x
Tương lai trong tầm tay

Dệt lưới Sài Gòn

Giới thiệu công ty

Sản phẩm của Công ty Cổ Phần Dệt lưới Sài Gòn đã hiện diện và được sự tín nhiệm sử dụng của khách hàng tại thị trường Việt Nam trong hơn 30 năm qua, đã được xuất khẩu sang nhiều nước ở Châu Á, Châu Âu …

Nhu cầu ứng dụng

 • Quản lý sản xuất lưới, quản lý từ đơn đặt hàng đến khau xuất hàng.
 • Đáp ứng nhu cầu quản lý sản lượng sản xuất, tồn kho ở từng công đoạn.
 • Đáp ứng nhu cầu quản lý bán hàng.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

 • Báo cáo tổng hợp: báo cáo sản lượng từng lưới theo thời gian và theo từng bộ phận sản xuất.
 • Kho tổng hợp: báo cáo sản lượng từng loại lưới ở từng bộ phận sản xuất theo ngày.
 • Kho bộ phận: báo cáo sản lượng các loại lưới sản xuất theo ngày.
 • Tồn kho của 1 loại lưới tại các bộ phận: báo cáo sản lượng tồn kho của 1 loại lưới ở các bộ phận (căng dọc, vá, KCS, kho TP)..
 • Tồn kho bộ căng dọc: báo cáo sản lượng tồn kho của các loại lưới.
 • Tồn kho bộ phận vá: báo cáo sản lượng tồn kho của các loại lưới.
 • Tồn kho bộ phận KCS: báo cáo sản lượng tồn kho của các loại lưới.
 • Tồn kho bộ phận Kho TP: báo cáo sản lượng tồn kho của các loại lưới.
 • Báo cáo thực hiện đơn hàng: số lượng đặt hàng, số lượng giao.
 • Tổng hợp đơn hàng: theo khách hàng.
 • Tổng hợp đơn hàng: theo loại lưới.

Yêu cầu kỹ thuật

 • Chạy trên nền tảng Windows.
 • Ứng dụng mô hình client - server.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn