x
Tương lai trong tầm tay

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Minh Việt

Giới thiệu công ty

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Minh Việt chuyên thi công các công trình xây dựng dân dung, cao ốc, văn phòng.

Nhu cầu ứng dụng

 • Phần mềm kế toán quản lí xây dựng chuyên ngành tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

 • Quản lí hợp đồng các dự án công trình.
 • Theo dõi tiến độ thanh toán hợp đồng.
 • Theo dõi doanh thu theo hợp đồng.
 • Theo dõi kết quả kinh doanh theo từng dự án công trình.
 • Theo dõi chi tiết phát sinh theo dự án công trình.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo công trình.
 • Theo dõi công nợ phải trả theo công trình.
 • Thêm thông tin diễn giải tiếng anh vào các chứng từ
 • Trong các báo cáo phải hiển thị nội dung diễn giải tiếng anh.

Yêu cầu kỹ thuật

 • Chạy trên nền tảng Windows.
 • Ứng dụng mô hình client - server.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn