x
Tương lai trong tầm tay

Địa Ốc Đông Á

Giới thiệu công ty

Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, được thành lập vào năm 2003 với cổ đông chính là Ngân hàng Đông Á và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ

Nhu cầu ứng dụng

 • Phần mềm kế toán quản lí xây dựng chuyên ngành tư vấn thiết kế xây dựng.
 • Đáp ứng chuẩn mực kế toán hiện hành theo qui định của bộ tài chính.

Nhu cầu quản lí chuyên ngành

 • Quản lí hợp đồng các dự án công trình.
 • Theo dõi tiến độ thanh toán hợp đồng.
 • Theo dõi doanh thu theo hợp đồng.
 • Theo dõi kết quả kinh doanh theo từng dự án công trình.
 • Theo dõi chi tiết phát sinh theo dự án công trình.
 • Theo dõi công nợ phải thu theo công trình.
 • Theo dõi công nợ phải trả theo công trình.
 • Thêm thông tin diễn giải tiếng anh vào các chứng từ
 • Trong các báo cáo phải hiển thị nội dung diễn giải tiếng anh.

Yêu cầu kỹ thuật

 • Chạy trên nền tảng Windows.
 • Ứng dụng mô hình client - server.

Bình luận

Hãy để lại bình luận của bạn